Waar te plaatsen.

In een sanitaire ruimte gelden strenge veiligheidseisen voor elektriciteit. Montage in zone 0 of 1 is levensgevaarlijk! Onze elektrische radiatoren voldoen aan de klasse IPX4. Dat betekent dat de radiatoren gemonteerd mogen worden in zone 2. 

De elektrische aansluiting (bijvoorbeeld wandcontactdozen) moet zich ALTIJD buiten zone 2 bevinden. Voor het aansluiten van elektrische apparaten gelden altijd de plaatselijk geldende richtlijnen (zoals NEN1010). Er moeten te allen tijde maatregelen worden genomen om te voorkomen dat de radiator en thermostaat nat worden.

Let op het volgende:

  • Ben je niet zeker over het vermogen van de toestellen, de huidige elektrische installatie of het aansluitpunt, raadpleeg dan altijd een vakman. Ga nooit zelf elektrische bedrading bijwerken;
  • Bedek nooit een elektrisch verwarmingstoestel, de kans op brand is groot;
  • Installeer een elektrische radiator nooit tegen de badwand of douchewand maar hou voldoende afstand;
  • Plaats nooit brandbare zaken dichtbij een elektrische radiator;
  • Maak altijd gebruik van een geaarde aansluiting;
  • Ventileer voldoende.

RIM Paneel TH